Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dedektywrutkoski
8175 bdd3
Matka Boska Łazienkowa
Reposted fromvs vs viatfu tfu
dedektywrutkoski
Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który jest przemilczany przez wszystkich tarocistów, wróżki i wróżbitów. Otóż kilka dni temu trafił do mnie materiał video, w którym Tomasz Terlikowski siekierą rąbie karty tarota i spala je wrzucając do ognia polską książkę o tarocie. Nie jest to niesmak. Nie jest to dyskomfort. Jest to bluźnierstwo i brak poszanowania czyjegoś zawodu. Tak, zawodu. Ja przypominam, że na listę zawodów został wpisany wróżbita, a więc jest to uderzenie tą siekierą nie tylko w moją osobę, ale w kilkadziesiąt tysięcy innych wróżbitów i wróżek. Ja prowadzę działalność gospodarczą, opłacam podatki co miesiąc, jestem uczciwym wobec prawa i mam pytanie: „gdzie jest Pana szacunek?”. Rozumiem, że celowo został stworzony ten materiał, by było o Panu głośniej. Został nawet wyreżyserowany. Potrzeba było nawet kilku reżyserów. Ale przede wszystkim ten materiał jest dowodem na to, że wszystko można zrobić w naszej wspaniałej Polsce. Można rąbać siekierą, można spalać. Co jeszcze można zrobić? Bo mówienie to za mało. Teraz liczą się czyny. Gdzie poszanowanie drugiego człowieka? To tego nas uczy Kościół Katolicki? Żeby uderzać siekierą w karty tarota? Żeby agresywnie, z wściekłością i szaleństwem poniewierać czyjś zawód? Nie tego nas uczy Bóg. Ja bym chciał, byśmy wszyscy przerwali milczenie. Dlaczego u nas, w cholernym kraju milczy się bojąc się odezwać? Dlaczego jest bezprawie mimo istniejącego prawa!? Dlaczego jeden może więcej, a drugi mniej? A co za chwilę będzie? Może nie karty, tylko czyjaś głowa!? Wstyd! Nie czuję się jak na nasz wiek. Nie czuję się jak na nasz kraj. Nasz. Nie czyjś. Wspólny i Nasz!
OFICJALNE OŚWIADCZENIE Proszę Państwa, dzisiaj... - Wróżbita Maciej Oficjalne Konto
Reposted fromncms ncms viapl pl
dedektywrutkoski
5509 f2b6 500
Ciebie prosimy!
Reposted fromtfu tfu viaandrewmyles andrewmyles
dedektywrutkoski
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viasuch such
dedektywrutkoski
9355 ee3d
Powrót bohatera!
Reposted fromreksi0 reksi0 viaandrewmyles andrewmyles
dedektywrutkoski
1236 3381 500
tymczasem na warszawskim targu... :)
Reposted frommissbrodka missbrodka viapl pl
dedektywrutkoski
Reposted fromzlewkizpolewki zlewkizpolewki viapl pl
dedektywrutkoski
3449 b836
dedektywrutkoski
dedektywrutkoski
4033 612f
dedektywrutkoski
1888 b791
Rodowiczówna
Reposted fromvs vs viaandrewmyles andrewmyles
dedektywrutkoski
2510 5e40 500
dla psa kiełbasq
Reposted fromkoskoss koskoss
dedektywrutkoski
6802 b11d
Reposted fromchudeszkity chudeszkity
dedektywrutkoski
7973 758b 500
krul Krzysztof
Reposted fromtfu tfu
dedektywrutkoski
how to: Fronda
Reposted fromncms ncms
dedektywrutkoski
0362 c19d 500
AMEN.
Reposted frompiehus piehus
dedektywrutkoski
W latach licealnych Gabrysia Borejko wymyśliła sobie Eksperymentalne Sygnały Dobra, za pomocą których miała zamiar zmieniać świat. Wtedy, a nawet jeszcze parę lat temu, na pewno czynnie by zareagowała w takiej sytuacji. Może by perswadowała. Może próbowałaby nawiązać kontakt. Ale teraz, już dorosła i doświadczona, wiedziała dobrze, że tuż obok żyją ludzie, z którymi raczej trudno się porozumieć i że są nawet tacy, których można się już tylko obawiać.
— Małgorzata Musierowicz, McDusia (wydana 30 lat po Kwiecie Kalafiora)
Reposted byDontKillMemagiciansassistant
dedektywrutkoski
9079 ec48
Reposted fromppiotrus ppiotrus
dedektywrutkoski
dent worry
Reposted frompl pl
dedektywrutkoski
Reposted fromwloczykij wloczykij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl